Wednesday, 24 July 2024

การศึกษาครั้งใหม่ การดื่มบนเครื่องบิน อาจส่งผลร้ายต่อร่างกาย

07 Jul 2024
46

การดื่มบนเครื่องบิน แน่นอนว่าการเดินทางหลายคนต้องเลือกความสะดวกสบาย ไม่ว่าจะการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศหรือต่างประเทศก็ต้องเลือกการนั่งเครื่องบินเป็นส่วนใหญ่ ใครที่เป็นสายนั่งเครื่องบินชั้น business class ที่มีเสิร์ฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบสุดปัง บอกไว้เลยว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนเครื่องบินแล้วหลับไปอาจจะทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและระบบหัวใจต่อผู้โดยสารทุกท่าน

สล็อต xo Slotxo

การดื่มบนเครื่องบิน การศึกษาครั้งใหม่เผยการดื่มบนเครื่องบิน

การดื่มบนเครื่องบิน

ในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นได้เผยแพร่การวินิจฉัย พบว่าการหลับบนเครื่องบินหลังจากที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น ซึ่งอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความกดอากาศต่ำ มีโอกาสส่งผลต่อการออกซิเจนในเลือดที่ลดลง ทั้งนี้งานวิจัยดังกล่าวระบุว่าคนวัยหนุ่มสาวและมีสุขภาพที่ดี ก็สามารถเจอปัญหานี้เช่นเดียวกัน

สำหรับนักวิจัยได้มีการทดลองด้วยการนำผู้ใหญ่ที่สุขภาพดี ซึ่งมีอายุระหว่าง 18-40 ปี แบ่งกลุ่มทดสอบออกเป็นสองกลุ่มโดยกลุ่มแรกระดับในห้องทดลองที่มีความกดอากาศน้ำทะเลกลุ่มที่สองนั้น เป็นการหลับในห้องทดลองที่มีอากาศในลักษณะเดียวกันกับเครื่องบิน

แน่นอนว่าหลังจากการทดสอบจะมีช่วงพักเบรก 2 วันจากนั้นผู้เข้ารับการทดสอบก็จะสลับกันผลลัพธ์ที่ได้ก็ คือผู้ที่เข้าร่วมวิจัย ซึ่งดื่มแอลกอฮอล์ก่อนนอนหลับในห้องที่มีลักษณะคล้ายกันกับการนอนบนเครื่องบิน จะมีค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดที่ลดลงเหลือเพียงแค่ 80% เท่านั้น อัตราการเต้นของหัวใจที่เพิ่มขึ้นและแน่นอนว่าในเวลาเดียวกันเมื่อเทียบกับผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเดียวกันกับน้ำทะเลมีความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดลดลงเหลือ 95% บุคคลทั่วไปที่มีสุขภาพดี และสุขภาพปกติจะมีความอิ่มตัวของออกซิเจนอยู่ที่ 95-100% นั่นเอง

อย่างไรดี สำหรับการศึกษาเรื่องนี้ให้คำแนะนำเรื่องราวสุขภาพของประชาชนทุกท่าน หรือผู้โดยสารที่ได้ขึ้นเครื่องบินสิ่งที่ควรทำก็คือ การจำกัดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระหว่างที่อยู่บนไฟลท์บินนั่นเอง รวมถึงการคาดว่าการเดินทางบนเครื่องบิน ผู้โดยสารจะคิดพิจารณาอีกสักครั้งก่อนที่จะสั่งเครื่องดื่มระหว่างที่ตนเองอยู่บนเครื่องบินนั่นเอง

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมสดใหม่ทุกวันได้ที่นี่

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมสดใหม่ทุกวันได้ที่นี่