Wednesday, 29 March 2023

4 กลุ่มผู้ป่วยห้ามกิน “ฟ้าทะลายโจร” เด็ดขาด เพื่อความปลอดภัย

27 Jan 2023
85
PG SLOT สล็อต PG เว็บตรง

ห้ามกินฟ้าทะลายโจร เมื่อมีอาการ “เจ็บคอ” หรือป่วยเป็น “ไข้หวัด” ถ้าหากว่าคุณคือ 4 กลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการเหล่านี้ เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและ สุขภาพ ถึงแม้ว่า ฟ้าทะลายโจร นั้นจะเป็นยาที่ช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆให้หายได้ แต่ก็ไม่ควรใช้นอกเหนือคำแนะนำจากแพทย์

สล็อต เว็บตรง KNG365

ห้ามกินฟ้าทะลายโจร เมื่อมีอาการ “เจ็บคอ” หากคุณคือ 4 กลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการเหล่านี้

ห้ามกินฟ้าทะลายโจร หากคุณคือ 4 กลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการเหล่านี้

โรงพยาบาลหนองคาย กล่าวว่า จากการศึกษาผลดีผลเสียของยาเม็ด ฟ้าทะลายโจร พบว่าไม่ควรนำมาใช้ในการบรรเทาอาการไข้เจ็บคอ (pharyngotonsillitis) แบบ double-blind, randomized trial จากการทดลองกับกลุ่มผู้ป่วยจำนวน 152 คน ที่เป็นไข้และเจ็บคอ มารับการรักษาที่โรงพยาบาลชุมชน 6 แห่ง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม

 1. กลุ่มรับประทานยาพาราเซตามอล
 2. กลุ่มรับประทานฟ้าทะลายโจร
 • ขนาด 3 กรัม/วัน
 1. กลุ่มรับประทานฟ้าทะลายโจร ขนาด 6 กรัม/วัน
 •  (ครั้งละ 1.5 กรัม วันละ 4 ครั้ง)

โดยแพทย์นั้นได้ทำการเฝ้าสังเกตอาการนาน 7 วัน ก่อนจะพบว่า ในวันที่ 3 ของการรักษา คนไข้กลุ่มที่ได้รับ paracetamol หรือยาฟ้าทะลายโจร ขนาด 6 กรัม/วัน อาการไข้และอาการเจ็บคอเริ่มทุเลาลดลง มากกว่า กลุ่มที่ได้รับยาฟ้าทะลายโจรขนาด 3 กรัม/ วัน แต่ผลการรักษาไม่แตกต่างกันในวันที่ 7 ของการรักษา

 

4 กลุ่มผู้ป่วยห้ามกิน “ฟ้าทะลายโจร”

นอกจากนี้ยังพบว่ามีผลข้างเคียงเกิดขึ้นกับทั้ง 3 กลุ่มที่เหมือนๆกัน พบประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ของคนไข้แต่ละกลุ่ม อาการที่พบคือ คลื่นไส้ อาเจียน รู้สึกไม่สบายท้อง และไม่สบายตัว เวียนศีรษะ ง่วงนอน อ่อนเพลีย อย่างไรก็ตาม ฟ้าทะลายโจรมีข้อจำกัดในการใช้ ในกลุ่มผู้ป่วยบางกลุ่มไม่แนะนำให้ใช้ยาฟ้าทะลายโจรในการรักษาอาการเจ็บคอ

4 กลุ่มผู้ป่วยห้ามกินฟ้าทะลายโจร เมื่อมี “อาการเจ็บคอและเป็นไข้หวัด”

1.ผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บคอ

 • เนื่องจากติดเชื้อ Streptococcus group A

2.ผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นโรคไตอักเสบ

 • เนื่องจากเคยติดเชื้อ Streptococcus group A

3.ผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นโรคหัวใจรูห์มาติค

4.ผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บคอ

 • เนื่องจากมีการติดเชื้อแบคทีเรีย
 • ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง
 • มีตุ่มหนองในคอ
 • มีไข้สูง
 • หนาวสั่น

ข้อบ่งใช้ของยาฟ้าทะลายโจร ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

ข้อบ่งใช้ของยาฟ้าทะลายโจร ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

1.บรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ เช่น

 • อุจจาระไม่เป็นมูก
 • มีเลือดปน

2.บรรเทาอาการเจ็บคอ

3.บรรเทาอาการของโรคหวัด (common cold) เช่น

 • เจ็บคอ
 • ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

ขนาดและวิธีใช้ยาฟ้าทะลายโจร 

1.บรรเทาอาการห้องเสีย รับประทานครั้งละ

 • รับประทานครั้งละ 5๐๐ mg-2 g
 • รับประทานครั้งละ 2-8 capsule
 • วันละ 4 ครั้ง
 • หลังอาหารและก่อนนอน

3.บรรเทาอาการหวัด เจ็บคอรับประทานครั้งละ

 • รับประทานครั้งละ 5-3 g วันละ 4 ครั้ง
 • หลังอาหารและก่อนนอน

ห้ามกินฟ้าทะลายโจร พร้อมข้อควรระวัง

ข้อควรระวังในการกินยาฟ้าทะลายโจร

1.ห้ามใช้กับหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร

 • เนื่องจากอาจทำให้เกิดทารกวิรูป (พิการ) ได้

2.อาจทำให้เกิดอาการผิดปกติของทางเดินอาหาร เช่น

 • ปวดท้อง
 • ท้องเดิน
 • คลื่นไส้
 • เบื่ออาหาร
 • วิงเวียนศีรษะ
 • ใจสั่น
 • ลมพิษได้

3.หากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน

 • อาจทำให้แขนขามีอาการชาหรืออ่อนแรง

4.หากใช้ฟ้าทะลายโจรติดต่อกัน 3 วัน แล้วไม่หาย

 • หรือมีอาการรุนแรงขึ้นระหว่างใช้ยา
 • ควรหยุดใช้และพบแพทย์

5.ควรระวังการใช้ร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulants)

 • ยาต้านการจับตัว ของเกล็ดเลือด (antiplatelets)

6.ควรระวังการใช้ร่วมกับยาลดความดันโลหิต

 • เพราะอาจเสริมฤทธิ์กันได้

7.ควรระวังการใช้ร่วมกับยาที่กระบวนการเมแทบอลซึม

 • ผ่านเอนไซม์ Cytochrome P450 (CYP)

**ฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์

 • ยับยั้งเอนไซม์ CYP1A2,
 • ยับยั้งเอนไซม์ CYP2C9
 • ยับยั้งเอนไซม์ CYP3A4