Thursday, 20 June 2024

เชื้อราในเนื้อมะเร็งที่เกิดขึ้นตามอวัยวะทั่วร่างกาย อาจมีบทบาทในการให้กำเนิดและแพร่กระจายเนื้อร้าย

19 Oct 2022
215

เชื้อราในเนื้อมะเร็ง ที่เกิดขึ้นตามอวัยวะทั่วร่างกายหลายชนิด อาจมีความสำคัญในเป็นตัวตั้งตัวตีและเป็นตัวที่แพร่กระจายเนื้อร้าย และอาจส่งผลให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตน้อยลงหรือทำให้สุขภาพย่ำแย่ลงกว่าเดิม ความจริงที่น่าสนใจขข้อนี้ถูกนักวิจัยจากสองคณะจากสหรัฐฯและอิสราเอลค้นพบ

สล็อต xo Slotxo

เชื้อราในเนื้อมะเร็ง หลายชนิด อาจส่งผลให้ผู้ป่วยมีโอกาส “รอด” ชีวิตน้อยลง

เชื้อราในเนื้อมะเร็ง อาจส่งผลให้ผู้ป่วยมีโอกาส “รอด” ชีวิตน้อยลง

รายงานการวิจัยทั้ง 2 เล่มที่นำมาให้ดูในวันนี้ถูกเผยแพร่ผ่านวารสาร Cell ฉบับวันที่ 29 กันยายน 2022 ที่ผ่านมา โดยผลการศึกษาของ Weizmann Institute of Science ที่อิสราเอลเขียนเอาไว้ว่า เจอร่องรอยพันธุกรรมของ “เชื้อรา” ในมะเร็ง 35 ชนิด ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ตัวอย่างเนื้อเยื่อ, เลือด, และน้ำเลือดหรือพลาสมาของคนป่วยโรคมะเร็งกว่า 17,000 ตัวอย่าง

“เชื้อรา” ประเภท Candida, Blastomyces, และ Malassezia

ส่วนรายงานวิจัยอีกหนึ่งเล่มที่นำมานั้นถูกจัดทำโดย Cornell University ในสหรัฐฯ ซึ่งตั้งเป้าหมายเอาไว้แค่บางจุด เช่น มะเร็งกระเพาะอาหาร stomach และลำไส้, มะเร็งปอด Lung cancer. และมะเร็งเต้านม breast cancer ก่อนจะเจอว่าเนื้อร้ายทั้งสามชนิดมักจะมี “เชื้อรา” ประเภท Candida, Blastomyces, และ Malassezia อยู่ด้วยตามลำดับ

เจอร่องรอยพันธุกรรมของ “เชื้อรา” ในมะเร็ง 35 ชนิด

ผลการวิจัยของทั้งสองงานวิจัยนั้นบอกว่ามีโอกาสเป็นไปได้ที่เชื้อราจะส่งผลเสียในด้านการพัฒนาและการแพร่กระจายของก้อนเนื้อร้าย (malignant nodules) ยกตัวอย่างเช่น คนป่วยโรคมะเร็งเต้านมที่มีเชื้อราชนิด Malassezia globosa อาศัยอยู่จะมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนป่วยที่ไม่มีเชื้อราดังกล่าวอาศัยอยู่ด้วย ส่วนคนป่วย stomach and colon cancer มะเร็งกระเพาะอาหารและลำไส้ ที่พบว่ามีเชื้อรา Candida อยู่ด้วยก็พบเช่นกันว่าพวกเขานั้นมีโอกาสรอดชีวิตน้อยกว่ากลุ่มคนที่ตรวจไม่พบเชื้อรา แถมยังพบว่าะมีร่องรอยการทำงานของยีนที่แสดงถึงอาการอักเสบและการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งมากกว่า

เชื้อราในเนื้อมะเร็ง-อามีผลต่อการรดชีวิต

ถึงแม้ผลการทดลองของสองทีมนักวิจัยนั้นจะออกมาตรงกันแต่ยังไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนว่า เชื้อรานั้นมันคือหนึ่งใรสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งและยิ่งทำให้อาการของคนป่วยนั้นย่ำแย่ลงจริงหรือไม่ เนื่องจากการพบเชื้อราในเนื้อเยื่อของผู้ป่วย อาจเกิดจากการผสมเชื้อโรคตอนเก็บตัวอย่างก็เป็นได้ หรือบางกรณีมันก็อาจจะเกิดขึ้นเพราะอาการของโรคมะเร็งระยะสิ้นสุดที่สร้างกฎขึ้นมาเพื่อให้เชื้อราเติบโตขึ้นมาได้ ส่วนกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์หลายๆคนนั้นมองว่า ผลการศึกษาของสองทีมนักวิจัยนั้นคือหลักฐานที่สามารถอธิบายเอาไว้ได้ว่า “เชื้อรา” น่าจะมีความสัมพันธ์กันบางอย่างเกี่ยวกับโรคมะเร็ง เหมือนกันกับจุลชีพอื่น ๆ ที่อยู่ในก้อนเนื้อร้าย ซึ่งควรจะต้องติดตามศึกษากันต่อไป