Saturday, 27 November 2021

Search: ข่าวการเมือง

กลุ่มม็อบทะลุฟ้า บุกด่วนถึงสถานทูตสวิสฯประจำประเทศไทย ยื่นหนังสือร้องต่อกฎหมายว่าด้วยเรื่องรัฐบาลไทยสลายการชุมนุม

20 Aug 2021
จากการายงานข่าวเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา วันที่ 20 สิงหาคม 2564 กลุ่มม็อบทะลุฟ้า บุกด่วนถึงสถานทูตสวิสฯประจำประเทศไทย ยื่นหนังสือร้องต่อกฎหมายว่าด้วยเรื่องรัฐบาลไทยสลายการชุมนุม ทั้งนี้กลุ่มม็อบยังดำเนินการเดินทางไปยื่นต่อสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยอีกด้วย ด่วน! วันนี้ 20 ส.ค. 64 กลุ่มม็อบทะลุฟ้า บุกถึงสถานทูตสวิสฯและสถานทูตสหรัฐฯประจำประเทศไทย เพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐฯไทยถึงว