Sunday, 26 September 2021

Search: ข่าวล่าสุด

วช.เปิดตัวนวัตกรรม “แผ่นพื้นรองเท้าอัจฉริยะ Surasole” พื้นรองเท้าเซ็นเซอร์ ใช้ออกกำลังกาย เชื่อมต่อข้อมูลมือถือ งานวิจัยเพื่อผู้สูงอายุ

13 Aug 2021
ข่าวล่าสุด เมื่อ 12 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ออกมาเปิดเผยถึง “แผ่นพื้นรองเท้าอัจฉริยะ Surasole” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ ได้รับบริการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สามารถดูแลสุขภาพและเพิ่มความสุขให้ผู้สูงวัยได้ “แผ่นพื้นรองเท้าอัจฉริยะ Surasole” ส่งเสริมความสุข ช่วยดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ ส่งมอบสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงเป็นของขวัญแห่ง