Monday, 15 August 2022

Search: ข่าว

รู้ไหมว่าสเปนเตรียมอนุมัติให้คุณ!! ผู้หญิงลาปวดประจำเดือน ได้นานสูงสุดถึง 3 วัน นี้ถือว่าเป็นประเทศในตะวันตกประเทศแรกที่ทำนโยบายแบบนี้!!

18 May 2022
ผู้หญิงลาปวดประจำเดือน ได้นานสูงสุดถึง 3 วัน ข่าวต่างประเทศหลังประเทศสเปนเตรียมอนุมัติประกาศใช้เป็นมาตรการนี้ประเทศริเริ่มใช้งานในฝั่งตะวันตก และนี้คือหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจ ปวดท้องหลังจากมีประจำเดือนนั้นถือว่าเป็นหนึ่งปัญหาเรื่องสุขภาพที่สาวๆหลายๆคนทั่วโลกนั้นพบเจอ ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่รักษาได้ยาก ผู้หญิงลาปวดประจำเดือน ได้นานสูงสุดถึง 3 วัน หลังสเปนเตรียมอนุมัติเป็นประเทศแรก เ