Wednesday, 6 July 2022

Search: ปชช-ไม่ฉีดวัคซีน

ผู้ว่าฯ จังหวัดยะลา ออกประกาศ! ขอความร่วมมือ หน่วยงานรัฐ-รัฐวิสาหกิจ เปิดให้บริการฌพาะ ปชช. ที่ฉีดวัคซีนครบอย่างน้อย 1 เข็มขึ้นไป เท่านั้น!!

19 Oct 2021
ข่าวล่าสุด เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงาน ท่ามการการแพร่ระบาดเชื้อโควิด ผู้ว่าฯ จังหวัดยะลา ออกประกาศด่วนถึงทุกหน่วยงานภาครัฐ-รัฐวสาหกิจ ให้งดการให้บริการประชาชนที่ไม่เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเร่งเข้าไปฉีดวัคซีนตามกำหนด ผู้ว่าฯ จังหวัดยะลา ประธานโรคติดต่อ ให้อำนาจตามมาตรา 22 เพื่อสั่งการให้ทุกหน่วยงานรัฐ-รัฐวิสาหกิจ งดให้บริการแก่ประชาชนที่ไม่เข้ารับการฉีดวัคซีน