Saturday, 23 September 2023

Search: มะเร็ง

สาวช็อก เจอแจ็คพอต!! มะเร็งเล็บหายาก อดีตเคยมองว่าเท่หลังเห็นเล็บมีแถบสสีน้ำตาลแซมอยู่!! แต่ถ้าว่ามันคืออันตรายที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ

05 Apr 2022
สาวช็อก เจอแจ็คพอต!! มะเร็งเล็บหายาก อดีตเคยมองว่าเท่หลังเห็นเล็บมีแถบสสีน้ำตาลแซมอยู่!! แต่ถ้าว่ามันคืออันตรายที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ เล็บนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งอวัยวะที่บ่งบอกว่าสุขภาพของเรานั้นเป็นอย่างไร ซึ่งมันคือหนึ่งอวัยวะที่ไม่ควรมองข้ามต้องใส่ใจให้มาก มะเร็งเล็บหายาก สาวช็อกเมื่อรู้ว่ามันคืออันตราย!!เคยมองว่าเท่หลังเห็นเล็บมีแถบสสีน้ำตาล เล็บนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งอวัยวะที่สำคัญของร
    • 1
    • 2