Saturday, 29 January 2022

Search: เรื่องตลก

คอมเม้นต์สุดฮ่าจึงบังเกิดเมื่อเจ้าของร้าน“น้ำพริกแคบหมูยายน้อย” โพสตร์ว่าจะไม่ขึ้นราคาอย่างแน่นอน

11 Jan 2022
น้ำพริกแคบหมูยายน้อย โพสตร์ว่าจะไม่ขึ้นราคาอย่างแน่นอนและเมื่อโพสตร์ถูกแชร์ก็กลายเป็นเรื่องตลก พร้อมกับคอมเม้นต์สุดฮ่าจึงบังเกิดตามขึ้นมาทันที ในช่วงนี้เราจะเห็นได้ว่าหมูนั้นมีราคาแพงมาก และในปัจจุบันนี้หมูมีราคาแพงมากถึงกิโลละ 240 บาทเป็นที่เรียร้อยแล้ว และร้านค้าต่างๆนั้นก็ขึ้นราคาอาหารและวัตถุดิบตาม แต่ถ้าว่ามีร้านน้ำหริกหนึ่งร้านที่ยืนยันว่าจะไม่ขึ้นราคาข้าวของ แต่ถ้าว่าเหตุผลที่เขาไม่ขึ้นราคา