Saturday, 29 January 2022

Search: เรื่องสุดปั่น

หนุ่มจีนกินจุ ถูกร้านอาหารบุฟเฟต์ชื่อดังของประเทศจีนแบนไม่ให้เข้าร้านเพราะกินเยอะจนเจ้าของร้านนั้นเจ้ง!!

23 Nov 2021
หนุ่มจีนกินจุ ถูกร้านอาหารชื่อดังในประเทศจีนแบบเพราะว่าเขานั้นกินในปริมาณที่เยอะเกิน กลายเป็นเรื่องตลก และเกิดกระแสวิพาร์กวิจารณ์เป็นจำนวนมาก เพราะหนุ่มจีนกินจุคนนี้นั้นกินเยอะเกินจนทำให้เจ้าของร้านเกิบเจ้งเลยก็ว่าได้ ถ้าพูดถึงเรื่องเวลาที่เรามีโอกาสได้ไปรับประทานอาหารที่ร้านบุฟเฟต์นั้น เชื่อเลยว่าหลายๆคนต้องพยายามรับประทานให้ได้ปริมาณที่เยอะที่สุดเท่าที่จะกินได้ และต้องกินให้คุ้มค่ากับราคาเงินที่