Tuesday, 16 April 2024

Search: โควิด19

นักวิจัยเผย!! สาเหตุที่ยังรอดโควิดทุกซีซั่น เพราะคุณอาจได้รับอนุภาคไวรัสอยู่ทุกวัน มันไม่ก่อให้เกิดการอักเสบหรือโรคได้

20 Dec 2022
สุขภาพ-โควิด 19 ยังรอดโควิดทุกซีซั่น นักวิจัยเผยอาจเป็น เพราะคุณได้รับการ “กระตุ้น” อนุภาคไวรัสแบบอ่อนๆ อยู่ทุกวัน และมันไม่ก่อให้เกิดการอักเสบหรือโรคได้เพราะมันเป็นเชื้อที่มีขนาดเล็ก เสมือกับการที่เรานั้นฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นแบบธรรมชาติเข้าไปยังไงยังงั้น ยังรอดโควิดทุกซีซั่น อาจเป็นเพราะคุณได้รับการ “กระตุ้น” แบบอ่อนๆ ทุกวัน หากเรานั้นหันไปมองรอบตัวในตอนนี้คงทราบแล้ว่าอัตราจากการการติดโควิด-