Tuesday, 27 February 2024

Search: ได๋-ไดอาน่า

ได๋ ไดอาน่า ชี้แจงรายละเอียดอย่างชัดเจน เรื่องขอให้ตรวจสอบการร่วมงานหรือจัดกิจกรรมร่วมกับผู้ให้บริการเกี่ยวกับฟอเร็กซ์ (FOREX)

21 Oct 2022
ข่าวบันเทิง ได๋ ไดอาน่า ชี้แจง รายละเอียดอย่างชัดเจน เรื่องเจ้าหน้าที่ตำรวจขอให้เช็คการช่วยงานและการจัดงานต่างๆร่วมกับบุคคลที่ให้บริการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี Forex-3D ที่มีชื่อของคนบันเทิงทั้งดาราพิธีกรและนักแสดงมีชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก โดน “ได๋ ไดอาน่า” ก็ดันมีชื่อไปพ่วงติดด้วย ได๋ ไดอาน่า ชี้แจง รายเอียดหลังมีข่าวตำรวจส่งหนังสือ “เตือน” เป็นพิธีกรงาน Forex-3D ยืนยันไม่ได้รับงานอะไร