Sunday, 25 February 2024

Search: เอสโอเอซิส-37-ชั้น

เกิดเหตุระทึกขวัญกลางดึก ไฟไหม้ยอดตึกก่อสร้าง “เอสโอเอซิส” 37 ชั้น ซอยวิภาวดี 9 เปลวไฟแดงทั่วยอดตึก สะเก็ดไปตกลงมากระจายทั่วบริเวณด้านล่าง

24 Aug 2021
รายงานข่าวล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 23.00 น. กลางดึกวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา เกิดเหตุระทึก ไฟไหม้ยอดตึกก่อสร้าง “เอสโอเอซิส” 37 ชั้น ซอยวิภาวดี 9 เปลวไฟลุกไหม้ชั้นที่ 36-37 เป็นเหตุให้มีสะเก็ดไฟตกไปท้องถนนและบริเวณโดยรอบตึกด้วย ไฟไหม้ยอดตึกก่อสร้าง “เอสโอเอซิส” 37 ชั้น ซอยวิภาวดี 9 รถที่สัญจรผ่านไปมาในขณะนั้นไม่พ้นโดนสะเก็ดไฟตกลงมาใส่ เกิดเหตุเพลิงไหม้กลางดึก ไฟไหม้ยอดตึกก่อสร้าง “เอสโอเ